De kernwaarden van TA Holding

  • Eigen ontwikkeling en ontwerp: TA Holding beschikt over een eigen ontwerp- en ontwikkelingsafdeling. Hierdoor is TA Holding in staat voortdurend nieuwe producten te ontwikkelen en trends in de markt te bepalen.
  • Sterke inkoopkracht en hoge kwaliteit van sourcing: Door haar sterke marktpositie heeft TA Holding een zeer sterke inkoopkracht en is zij in staat grote hoeveelheden tegen lage kostprijs te (laten) produceren. Door haar rijke ervaring met product sourcing in China en Europa is TA Holding in staat een hoge kwaliteit te garanderen.
  • Sterke voorraadpositie en hoge servicegraad: TA Holding beschikt over een aanzienlijke maar goed uitgebalanceerde voorraad. Deze voorraadpositie is van groot belang om snel te kunnen leveren. De servicegraad van TA Holding is bijzonder hoog en zeer betrouwbaar. Een sterke organisatie in combinatie met een adequaat voorraadbeheer zorgen ervoor dat TA Holding steeds binnen het vooropgestelde tijdsbestek kan leveren.
  • Professionele organisatie: TA Holding heeft een platte organisatiestructuur met korte communicatielijnen en specialisten per afdeling. De afdeling ontwikkeling en ontwerp is geheel en de afdeling administratie gedeeltelijk gecentraliseerd.
  • Sterk opgezette verkoopkanalen/ marktsegmentatie: TA Holding heeft de markt voor haarzelf zodanig gesegmenteerd dat in de verschillende marktniveaus met de verschillende formules het maximale resultaat gerealiseerd kan worden met uitsluiting van het risico van kannibalisatie.
  • Alle producten en alle formules onder één dak: TA Holding is een one-stop-shop. Alle producten zijn in de TA Holding-groep vanuit voorraad leverbaar. Daarnaast hebben alle TA Holding-bedrijven in elk marktniveau een voor dat marktniveau volledig assortiment.
  • Visie: TA Holding heeft een zeer duidelijke visie op de Europese markt. Deze markt is niet transparant en bevat vele kleine spelers. TA Holding heeft een helder beeld hoe de markt zich in de toekomst ontwikkelt en kan daardoor een strategisch groeibeleid voeren.