Het organigram van TA Holding


Het onderstaande organigram geeft de 4 pijlers binnen TA Holding weer:
 

TA Holding

stafafdelingen

financiën

TA Components

TA Trophy

TA Retail

TA Property